Thông tin
Phụ phí xăng dầu

PHỤ PHÍ XĂNG DẦU

Tháng 10 – 2021

– DHL: 18.25%

– SF: 15.75%

– Fedex:

+ Từ 04 tháng 10 đến 10 tháng 10: 20%

– UPS:

+ Từ 04 tháng 10 đến 10 tháng 10: 20.75%