Thông tin
Phụ phí và thông tin khác

thông tin các mức phụ phí tại falcon express

Lưu ý: Thông tin về chỉ số giá nhiên liệu sẽ chậm hơn thông tin phụ phí nhiên liệu hai tuần. FedEx có thể áp dụng thời gian trễ lâu hơn nếu giá nhiên liệu đăng trên eia.gov bị trễ. Phần trăm phụ phí nhiên liệu áp dụng cho các lô hàng Xuất khẩu, ImportOne* và lô hàng Bên thứ ba toàn cầu#.
* Chỉ dành cho khách hàng đã đăng ký dịch vụ ImportOne. Với những khách hàng khác, sẽ áp dụng phụ phí nhiên liệu xuất khẩu cho các lô hàng đến dựa trên quốc gia/vùng lãnh thổ gửi hàng.

# Chỉ dành cho khách hàng đã đăng ký dịch vụ bên thứ ba toàn cầu. Với các khách hàng khác, sẽ áp dụng phụ phí nhiên liệu xuất khẩu cho lô hàng bên thứ ba dựa trên quốc gia/vùng lãnh thổ gửi hàng.

Phần trăm phụ phí nhiên liệu và điểm kích hoạt liên kết có thể thay đổi mà không cần báo trước. Xem Điều khoản và điều kiện để biết thêm chi tiết. Nếu giá nhiên liệu bằng hoặc tăng trên 4,19 đô la Mỹ mỗi gallon, bảng trên sẽ được cập nhật.

Những thay đổi về phụ phí nhiên liệu FedEx Express sẽ được áp dụng vào Thứ Hai hàng tuần và được phản ánh trong hóa đơn FedEx.

Phần trăm phụ phí nhiên liệu cho các dịch vụ FedEx Express® tuân theo điều chỉnh hàng tuần dựa trên giá giao ngay được công bố hàng tuần của U.S. Gulf Coast (USGC) cho một gallon nhiên liệu máy bay thuộc loại dầu kerosene. Xem Chỉ mục của USGC để biết giá giao ngay cho một gallon nhiên liệu máy bay thuộc loại dầu kerosene. Giá trong các bảng này được công bố bởi Bộ Năng lượng Hoa Kỳ và FedEx không chịu trách nhiệm về tính chính xác hoặc tính đầy đủ của thông tin này.
LƯU Ý: Bấm vào các liên kết chỉ số ở trên sẽ mở ra một tệp PDF hoặc một trang web mới bên ngoài tới fedex.com trong cửa sổ trình duyệt mới.