Vận chuyển đường biển
(Bao gồm FCL và LCL)

Vận Chuyển Đường Biển

Vận chuyển đường biển là phương thức vận chuyển hàng hóa với số lượng lớn bằng tàu hàng. Hàng hóa được đóng vào container sau đó xếp lên tàu. Một con tàu chở hàng thông thường có thể chở khoảng 18.000 container, có nghĩa là vận tải đường biển là một cách tiết kiệm chi phí để vận chuyển hàng hóa của bạn đến bất kỳ đâu trên thế giới.

Có một số cách mà chúng tôi có thể vận chuyển hàng hóa bằng đường biển:

* Hàng lẻ

LCL hoặc ít hơn một container, trong đó các sản phẩm của bạn dùng chung một container vì bạn có thể không đủ lượng hàng hóa để đóng vào một container riêng biệt. Khi chúng đến đích, hàng hóa bên trong sẽ được phân chia một lần nữa.

Không có hàng hóa quá lớn hoặc quá nhỏ để chúng tôi xử lý.

Đối với hàng hóa dưới tải trọng container (LCL), bạn không phải trả toàn bộ chi phí xe container và không gian của nó mà bạn không cần.

Chỉ cần giao hàng hóa của bạn cho chúng tôi, và chúng tôi sẽ đảm bảo hàng hóa của bạn đến điểm đến đúng giờ. – với một phần nhỏ của chi phí.

*Hàng nguyên Container

FCL hoặc nguyên container, trong đó bạn chất một hoặc nhiều container đầy đủ để gửi trên một con tàu.

Đối với các lô hàng nguyên container (FCL), chúng tôi sẽ sắp xếp các xe container để bạn có thể chất đầy hàng hóa quý giá của mình.

Chỉ cần cho chúng tôi biết bạn muốn gì đối với hàng hóa của mình và chúng tôi sẽ xác định dịch vụ vận chuyển tốt nhất cho yêu cầu của bạn.

Bất cứ nơi nào bạn cần những hàng hóa này được giao, chúng tôi sẽ có những phương án dịch vụ gia tăng đáp ứng cho nhu cầu của bạn  – an toàn và đúng giờ.

Dịch vụ bao gồm

What happens during Freshers' Week?

Leverage agile frameworks to provide a robust synopsis for high level overviews. Iterative approaches to corporate strategy foster collaborative thinking to further the overall value proposition. Organically grow the holistic world view of disruptive innovation via workplace diversity and empowerment.

Why should I attend community college?

Leverage agile frameworks to provide a robust synopsis for high level overviews. Iterative approaches to corporate strategy foster collaborative thinking to further the overall value proposition. Organically grow the holistic world view of disruptive innovation via workplace diversity and empowerment.

Why should I attend community college?

Leverage agile frameworks to provide a robust synopsis for high level overviews. Iterative approaches to corporate strategy foster collaborative thinking to further the overall value proposition. Organically grow the holistic world view of disruptive innovation via workplace diversity and empowerment.