LIÊN HỆ HỖ TRỢ

+84 28 3844 0262 - 65

54/17 Pho Quang Street, Ward 2, Tan Binh District, HCM, Vietnam

info@falconexpress.com.vn

GỌI NGAY

WE ARE FALCON EXPRESS

Mô hình hoạt động linh hoạt của Falcon Express , chỉ sử dụng các hãng vận chuyển chất lượng, có nghĩa là bạn được hưởng lợi từ mức độ dịch vụ được cải thiện, tính linh hoạt cao hơn và giao hàng xác định thời gian. Chuyên môn của chúng tôi trong việc lập kế hoạch và quản lý vận tải cho phép chúng tôi thiết kế một giải pháp đáp ứng nhu cầu của bạn và cũng nhanh chóng ứng phó với mọi sự cố gián đoạn, chẳng hạn như thời tiết.Mạng lưới đường bộ tích hợp, phủ khắp thế giới. Thông qua mạng lưới toàn cầu gồm các tháp điều khiển và công nghệ hiện đại, chúng tôi có thể theo dõi và phản ứng linh hoạt với các tình huống như thời tiết bất lợi, đón hoặc trả khách bổ sung hoặc giao thông đông đúc, nghĩa là hàng hóa của bạn luôn được vận chuyển con đường hiệu quả nhất.Mạng lưới Đường không dựa trên tài sản của chúng tôi cung cấp cho bạn sự linh hoạt, cải thiện mức độ dịch vụ, giao hàng nhanh hơn, giảm chi phí trực tiếp và gián tiếp và ít phức tạp hơn nhiều.

OUR MISSION

OUR TEAM

Falcon Express using only quality carriers, means you benefit from improved service levels, greater flexibility and time-definite deliveries. Our expertise in transport management and planning allows us to design a solution that meets your needs and also quickly respond to any event disruptions, such as weather.Integrated Road networks, covering the world. Through our global network of control towers and state-of-the-art technology, we are able to monitor and dynamically react to situations such as adverse weather, additional pick ups or drop offs, or heavy traffic, meaning that your goods are always travelling the most efficient route.Our non-asset based Road network provides you with flexibility, improved service levels, accelerated delivery, reduced direct and indirect costs and much less complexity.

Goerge Brolin
Phó tổng giám đốc

sinthia forester
Trưởng phòng kế toán

Nguyen Tuan an
CEO Falcon Express

Goerge Brolin
Phó tổng giám đốc

sinthia forester
Trưởng phòng kế toán